Felhasználási feltételek

Az adattartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredõ közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget. Az Üzemeltetõ semmiféle felelõsséget nem vállal a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Az Üzemeltetõ, mint adatkezelõ, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény elõírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat. Az Üzemeltetõ a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Felhasználó jóváhagyása nélkül nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetõvé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Interneten a Felhasználó által közzétett adatokért az Üzemeltetõ semmiféle felelõsséget nem vállal.